Pulzní DC generátor pro magnetronové naprašování
Datum poslední změny 29.09.2014 12:10:04

Zveřejnění smlouvy dle § 147a odst. 1 písm. a) zákona.

Předmětem plnění této smlouvy je dodávka pulzního DC generátoru PNCL PLUS+ 5/5 400 AFP EY P11 SYNCH. Součástí této zakázky je také dodávka výše uvedeného přístroje na místo plnění.

Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky v souladu s §18 odst. 5 ZVZ ve spojení s §12 odst. 3 ZVZ . Jedná se tedy o zakázku malého rozsahu, na kterou se vztahuje kapitola 7 Pravidel pro výběro dodavatele operačního programu OP VaVpI (dále jen "PVD"), kde konkrétně v oddíle 17 v bodě 7.17.1 Nedostačující počet dodavetelů k oslovení je umožněno využití kapitoly 6 PVD (vzhledem k tomu, že z technických důvodů může plnění poskytnout pouze jeden dodavatel), tedy oslovení konkrétního uchazeče.

Přílohy
Název Popis Jméno souboru Velikost
Kupní smlouva ze dne 16. 9. 2014 Kupní smlouva ze dne 16. 9. 2014 s dodavatelem Avaluxe International GmbH Dokument PDF smlouva kupní_MU+Avaluxe_16.9.2014.pdf 5.52 MBDoplňující informace
žádné doplňující informace