Odůvodnění veřejné zakázky "Dodávka SMP NUMA serveru"
Datum poslední změny 30.09.2014 09:13:54

Zadavatel, Masarykova univerzita, tímto v souladu s § 156 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZVZ"), a dle příslušných ustanovení vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj o podrobnostech rozsahu odůvodnění účelnosti veřejné zakázky a odůvodnění veřejné zakázky publikované ve Sbírce zákonů pod číslem 232/2012 Sb. vyhotovil odůvodnění veřejné zakázky "Dodávka SMP NUMA serveru".

Vzhledem k tomu, že veřejná zakázka je zadávána z důvodů dle § 23 odst. 4 písm. a) ZVZ v jednacím řízení bez uveřejnění, je odůvodnění veřejné zakázky uveřejněno na tomto místě. Odůvodnění veřejné zakázky je rovněž uloženo u ostatních dokumentů příslušné veřejné zakázky v elektronickém nástroji E-ZAK.

PřílohyDoplňující informace
žádné doplňující informace