Tržní konzultace "Realizace pokrytí vysokoškolských kolejí Masarykovy univerzity signálem bezdrátové datové sítě"
Date of last change 08.06.2017 07:52:38

Zadavatel se s ohledem na charakter předmětu veřejné zakázky rozhodl využít možnosti vést předběžné tržní konzultace ve smyslu § 33 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

AttachmentsAdditional information
no additional information