Předběžné tržní konzultace - Servis a údržba transformačních stanic
Datum poslední změny 03.11.2017 10:59:58

Zadavatel se s ohledem na charakter předmětu veřejné zakázky rozhodl využít možnosti vést předběžné tržní konzultace. Předmětem předběžných tržních konzultací bude zejména nastavení kvalifikačních předpokladů, hodnotících kritérií a povinností vyplývajících z technických norem.

PřílohyDoplňující informace
žádné doplňující informace