Předběžné tržní konzultace k veřejné zakázce "Opravy gastro vybavení v majetku Správy kolejí a menz MU"
Datum poslední změny 22.11.2018 13:24:37

Zadavatel se s ohledem na charakter předmětu veřejné zakázky rozhodl využít možnosti vést předběžné tržní konzultace ve smyslu § 33 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

PřílohyDoplňující informace
žádné doplňující informace