Předběžné tržní konzultace: Představení plánovaných investic na Masarykově univerzitě v roce 2019
Datum poslední změny 28.02.2019 14:05:55

Předmětem předběžných tržních konzultací je seznámení potencionálních uchazečů o veřejné zakázky na stavební práce s plánem investičních akcí na Masarykově univerzitě v roce 2019.
V rámci předběžných tržních konzultací zadavatel informuje potencionální uchazeče o svých záměrech, o způsobu zadávání veřejných zakázek na Masarykově univerzitě a uvede některá doporučení, která vedou ke zjednodušení zadávacího procesu.
Předběžné tržní konzultace proběhnou dne 28. 2. 2019 od 10:00 hod.
Podrobnosti jsou uvedeny v přiloženém dokumentu.

PřílohyDoplňující informace
žádné doplňující informace