Představení plánovaných investic na Masarykově univerzitě v roce 2020
Datum poslední změny 20.02.2020 10:01:14

Předmětem pořádané akce je seznámení potencionálních uchazečů o veřejné zakázky na stavební práce s plánem investičních akcí na Masarykově univerzitě v roce 2020.

V rámci představení plánovaných investic zadavatel informuje potencionální uchazeče o svých záměrech a o strategii způsobu zadávání veřejných zakázek na Masarykově univerzitě.

Podrobnosti jsou uvedeny v přiloženém dokumentu.

Představení proběhne dne 12. 2. 2020 od 10:00 hod.

PřílohyDoplňující informace
žádné doplňující informace