Předběžné tržní konzultace k veřejné zakázce "Nové sedačky pro Kino Scala"
Datum poslední změny 17.01.2020 14:13:25

Předmětem veřejné zakázky je výměna starých sedaček ze sedmdesátých let minulého století v kině Scala za novější typ při zachování stávající kapacity kina na 475 místech. Realizace díla se předpokládá v období červenec – srpen 2020.

Zadavatel se s ohledem na charakter předmětu veřejné zakázky rozhodl využít možnosti vést předběžné tržní konzultace ve smyslu § 33 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, (dále jen „ZZVZ“).

Podrobnosti jsou uvedeny v přiloženém dokumentu.

PřílohyDoplňující informace
žádné doplňující informace