Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny pro rok 2021
Datum poslední změny 26.03.2020 15:42:37

Klasifikace předmětu veřejné zakázky:
Elektrická energie – kód CPV: 09310000-5
Celková cena zakázky činí 40 563 200 Kč bez DPH.

PřílohyDoplňující informace
žádné doplňující informace