Předběžné tržní konzultace k veřejné zakázce "Úklidové služby pro Správu kolejí a menz MU"
Datum poslední změny 01.09.2020 14:06:51

Zadavatel se s ohledem na charakter předmětu veřejné zakázky rozhodl využít možnosti vést předběžné tržní konzultace ve smyslu § 33 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

PřílohyDoplňující informace
žádné doplňující informace