Předběžné tržní konzultace k veřejné zakázce "Interiérové vybavení pro VŠ koleje Vinařská, Brno"
Datum poslední změny 21.01.2022 15:19:01

Zadavatel se s ohledem na charakter předmětu veřejné zakázky rozhodl využít možnosti vést předběžné tržní konzultace ve smyslu § 33 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

PřílohyDoplňující informace
žádné doplňující informace