Předběžné tržní konzultace k veřejné zakázce: RIUP2203 Biobankovací systém​​​​
Datum poslední změny 11.05.2022 12:58:00

Zadavatel se s ohledem na charakter předmětu veřejné zakázky rozhodl využít možnosti vést předběžné tržní konzultace ve smyslu § 33 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

PřílohyDoplňující informace
žádné doplňující informace