Předběžné tržní konzultace k veřejné zakázce: Svoz vzorků pro převyšetření studie HAPIEE ve znění změny č. 1
Datum poslední změny 05.09.2022 16:22:30

Zadavatel se s ohledem na charakter předmětu veřejné zakázky rozhodl využít možnosti předběžných tržních konzultací ve smyslu ust. § 33 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

PřílohyDoplňující informace
žádné doplňující informace