Dodávka plynu na rok 2023 - Závěrkové listy, písemná zpráva
Datum poslední změny 15.12.2022 11:53:50

V souladu s ust. § 64 písm. c) č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek(dále ZZVZ) uzavřel zadavatel dne 5.12.2022 na komoditní burze smlouvy (závěrkové listy) na dodávku plynu pro rok 2023, které v souladu s ust. § 219 ZZVZ níže přikládáme. Zároveň dle ust. §217 odst. 5 ZZVZ přikládáme písemnou zprávu zadavatele

PřílohyDoplňující informace
žádné doplňující informace