Zveřejnění výše skutečně uhrazené ceny - Rozšíření chladících kapacit datacenter a laboratoří.
Datum poslední změny 10.09.2012 14:12:23

Výše skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky uveřejněné v souladu s § 147a odst. 1 písmene b) činí 1 294 320,- Kč.

Přílohyžádné přílohy


Doplňující informace
žádné doplňující informace