Informace zadavatele

Název Poslední změna
Zveřejnění výše skutečně uhrazené ceny za kalendářní rok 2013 - Dostavba univerzitního kampusu Brno - Bohunice - výkon funkce manažera projektu 31.03.2014
Seznam subdodavatelů za rok 2013 - "Dostavba univerzitního kampusu Brno - Bohunice - výkon funkce manažera projektu" 31.03.2014
Písemné zprávy zadavatele - DNS 14.03.2014
Prodloužení přístupu k licencím SW Statistica pro období 2014-2016 27.11.2013
Dodávka licencí IBM SPSS Statistics (a IBM SPSS Modeler) pro období 2014–2018 15.11.2013
Rozvoj EIS Magion v rámci CRP 2013 11.11.2013
SW licence programu Wolfram Mathematica 31.10.2013
„Supply of Geneious licences“ 23.10.2013
„Supply of CLC Genomics Workbench licences“ 21.10.2013
„Supply of Molpro licences“ 21.10.2013
„Supply of Turbomole licences“ 21.10.2013
Odůvodnění veřejné zakázky "Pořízení dat výzkumu médií a softwaru na jejich zpracování" 15.10.2013
CEPLANT - Zveřejnění skutečně uhrazené ceny - plazmový reaktor o šířce 50cm a délce 1m 10.10.2013
CEPLANT - seznam subdodavatelů - plazmový reaktor o šířce 50 cm a délce 1m 10.10.2013
Dodávka unikátního SMP NUMA serveru UV2 pro centrum CERIT-SC 23.09.2013
Dodávka SW licencí programu Ansys Mechanical 20.09.2013
Kupní smlouva - CEPLANT - Ing. Jiří Lonský - LONTECH 17.09.2013
Nátěr oken objektu Komenského nám2 a Joštova 13,Brno, SoD Soukup Petr 14.08.2013
Zateplení půdy objektů B a Y - Poříčí 7/9, SoD Huslík s.r.o., 2.8.2013 07.08.2013
SKM_oprava_koupelen_rozvodu_vody_Manesova_Brno_SoD_Kalab_010713 25.07.2013
Oprava schodiště kolejí Vinařská, SoD Figarostav s.r.o. 25.07.2013
Sanace venkovní zdi suterénu objektu knihovny FF MU, SoD Zlínstav a.s. 15.07.2013
Oprava krovu v objektu Joštova 13, Brno, SoD Břetislav Kocián 15.07.2013
Dodatek ke smlouve o provadeni uklidovych praci a zajistení ostrahy obektu 11.07.2013
Dodávka stavebních úprav - dodatečné chlazení v pav. A13 UKB, SoD AZ KLIMA 030713 09.07.2013
Kupní smlouva - CEPLANT - VÚChV a.s. 02.07.2013
Nákup elektronických archivů pro doplnění vědeckého informačního portfolia Masarykovy univerzity 27.06.2013
Smlouva Stáže MUO Brno 18.06.2013
CEPLANT - seznam subdodavatelů - systém pro magnetronové naprašování 18.06.2013
CEPLANT - Zveřejnění skutečně uhrazené ceny - systém pro magnetronové naprašování 18.06.2013
‹‹  1 2 3 4 5 6 7  ››