Prior information notice: Zajištění úklidových, recepčních a strážních služeb pro areály PdF MU Brno

Prior information notice information

File number: MU-ZAK/66603/2015/256694/RMU
Registration number in VVZ: 519470
Date sent: 31.07.2015
Publication date: 03.08.2015

Contracting authority

  • Official name: Masarykova univerzita
  • CRN: 00216224
  • Postal address:
    Žerotínovo nám. 9
    601 77 Brno
  • Name of the department: Odbor veřejných zakázek
prior information notice state published

Forms to prior information notice

URL addresses

Follow-up procurement procedure