Veřejná zakázka: Spektrofotometry pro LF MU 2016

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 4174
Systémové číslo: P16V00000115
Spisová značka: MU-ZAK/41369/2016/360227/LF
Počátek běhu lhůt: 13.05.2016
Nabídku podat do: 06.06.2016 13:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Spektrofotometry pro LF MU 2016
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je dodávka nových laboratorních přístrojů – spektrofotometrů pro potřeby příslušných pracovišť LF MU, podrobně specifikovaná v technických podmínkách zadavatele v příloze C zadávací dokumentace a provedená za obchodních podmínek specifikovaných v příloze A zadávací dokumentace.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s otevřenou výzvou
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 809 500 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Masarykova univerzita
 • IČO: 00216224
 • Poštovní adresa:
  Žerotínovo nám. 9
  601 77 Brno
 • Název oddělení: Lékařská fakulta
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60052494

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
a) v listinné podobě:
• na podatelnu Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, Kamenice 753/5, 625 00 Brno (kontaktní adresa), prostřednictvím osoby, která provádí přepravu zásilek (kurýrní služba), nebo prostřednictvím držitele poštovní licence podle zvláštního právního předpisu, nebo
• osobním podáním, po předchozí telefonické dohodě s kontaktní osobou zadavatele, kterou je Ing. Marek Buriška, na adrese: Referát veřejných zakázek, Univerzitní kampus Bohunice, pavilon A17, místnost 313, Kamenice 753/5, 625 00 Brno, tel. 549 49 3265
b) v elektronické podobě:
• elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje E ZAK na https://zakazky.muni.cz/

Kontakt

Části veřejné zakázky

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy