Veřejná zakázka: část č. 2 VZ Zařízení pro scintilační detekci a kvantifikaci ionizujícího záření

Informace o části veřejné zakázky

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 4505
Jedná se o část veřejné zakázky: Spektrometry pro LF MU

Název a popis předmětu

  • Název: část č. 2 VZ Zařízení pro scintilační detekci a kvantifikaci ionizujícího záření

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je dodávka nového přístrojového vybavení pro potřeby příslušných pracovišť LF MU, podrobně specifikovaná v technických podmínkách zadavatele a provedená za obchodních podmínek specifikovaných v příloze A zadávací dokumentace, tj. příslušném návrhu smlouvy a jejích přílohách.


Předpokládaná hodnota

  • 150 000 Kč bez DPH

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky