Public contract: Stomatologické soupravy pro klinickou výuku studentů pro LF MU - rámcová dohoda 2020-2023

Information on public contract

procurement procedure phase Awarded
Contract was awarded.
DBID: 5644
System number: P20V00000042
File number: MU-ZAK/48744/2020/1126044/LF
Under the Act: no. 134/2016 Coll.
Registration number in VVZ: Z2020-018532
Date of commence: 28.05.2020
Tender submit to: 07.07.2020 13:00

Title, type and description of public contract

 • Title: Stomatologické soupravy pro klinickou výuku studentů pro LF MU - rámcová dohoda 2020-2023
 • Type of public contract: Supplies
 • Contract for the framework agreement.

Brief subject description:
Předmětem veřejné zakázky je zajištění dodávek Stomatologických souprav pro klinickou výuku studentů pro pracoviště Stomatologická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity.
Předmět veřejné zakázky je dále podrobně specifikován a bude dále realizován za obchodních a technických podmínek vymezených v návrhu Rámcové dohody v příloze A zadávací dokumentace, které jsou nedílnou součástí této zadávací dokumentace.
Výsledkem zadávacího řízení bude uzavření rámcové dohody mezi zadavatelem a vybraným dodavatelem. Rámcová dohoda bude uzavřena s jediným účastníkem s tím, že v ní budou obsaženy a vymezeny všechny podmínky plnění veřejných zakázek zadávaných na základě uzavřené rámcové dohody.

Procedure type, estimated value

 • Procedure type: open procedure
 • Public contract regime: above-the-threshold
 • Estimated value: 9 000 000 Kč without VAT

Place of performance

 • Brno-město

Contracting authority

 • Official name: Masarykova univerzita
 • CRN: 00216224
 • Postal address:
  Žerotínovo nám. 9
  601 77 Brno
 • Name of the department: Lékařská fakulta
 • Contracting authority profile identification in VVZ: 60052494

Contact address

Tenders or requests to participate submit to:
pouze elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje E ZAK na adrese veřejné zakázky (https://zakazky.muni.cz)

Contact

Object items

Procurement documents

Explanation, completion, changes of procurement documents

Other messages for the contract

Public documents

Forms

URL addresses

Contract performance