Veřejná zakázka: Simulátory, modely a trenažéry pro LF MU 2024

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadávání
Probíhá zadávací řízení
DBID: 7182
Systémové číslo: P24V00000138
Spisová značka: MU-ZAK/144260/2024/2391721/LF
Datum zahájení: 30.04.2024

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Simulátory, modely a trenažéry pro LF MU 2024
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky
 • Zakázka je dělena na části (jako samostatná zadávací řízení)

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je dodávka nových simulátorů, modelů a trenažérů pro příslušná pracoviště Lékařské fakulty MU LF MU.
Podrobnou definici a vymezení předmětu plnění této veřejné zakázky stanoví zadávací, obchodní a technické podmínky této veřejné zakázky uvedeny dále v zadávacích dokumentacích k jednotlivým částem veřejné zakázky.
Dodavatel je oprávněn podat svou nabídku pouze na celý předmět této části veřejné zakázky.
Zadavatel nepřipouští varianty nabídek - variantní řešení. Za variantní řešení je považováno i uvedení více číselných vyjádření než jedno pro hodnotící kritérium.
Zadavatel nepožaduje poskytnutí jistoty k zajištění plnění povinností vyplývajících z účasti dodavatele v zadávacím řízení.
Každý účastník může podat pouze jednu nabídku. Účastník, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně osobou, jehož prostřednictvím jiný účastník v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: převážně zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 446 300 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Brno-město

Zadavatel

 • Úřední název: Masarykova univerzita
 • IČO: 00216224
 • Poštovní adresa:
  Žerotínovo nám. 9
  601 77 Brno
 • Název oddělení: Lékařská fakulta
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60052494

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje E ZAK na adrese veřejné zakázky elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.muni.cz)

Kontakt

Části veřejné zakázky

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Formuláře

URL odkazy