Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Počítačové sestavy pro výuku
Odesílatel Michal Baudys
Organizace odesílatele Masarykova univerzita [IČO: 00216224]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 11.06.2012 15:43:57
Předmět Re: Žádost o poskytnutí dodatečných informací

viz příloha


Přílohy
- ICT_PC_dodatečná informace3+4.pdf (500.36 KB)

Původní zpráva

Datum 05.06.2012 19:57:57
Předmět Žádost o poskytnutí dodatečných informací

S dovolením máme ještě jeden dotaz k technickým parametrům požadovaného LCD monitoru. Krom jiného je požadován parametr: „Spotřeba monitoru max. 40 W. „ Na trhu je mnoho typů LCD, které uvádějí často jen průměrnou hodnotu. Pro příklad model monitoru s udávanou hodnotou spotřeby 38W. Avšak maximální limitní hodnota spotřeby monitoru je zde až 72W! Uvažujeme tedy správně, že je pak takový model nevhodné nabízet, jelikož nesplňuje zadání? Respektive můžete prosím potvrdit, že hodnota 40W se nesmí překročit za žádných okolností a je tedy požadován energeticky úsporný model LCD?

Předem se za tento dotaz omlouváme, přistupujeme k zadání zodpovědně, je to jen nejistota v přesném pochopení zadání. Není zde účelem nijak prodlužovat termín odevzdání nabídek.