Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Spektrometry pro LF MU
Odesílatel Marek Buriška
Organizace odesílatele Masarykova univerzita [IČO: 00216224]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 04.05.2017 12:22:21
Číslo jednací ve SpSl MU-ZAK/40688/2017/506129/LF-1
Předmět Výzva k podání nabídek - Spektrometry pro LF MU

Výzva k podání nabídek

Veřejná zakázka je rozdělena na tyto samostatné části:
část č. 1 VZ Atomový absorpční spektrometr pro stanovení obsahu kovů a nekovů
část č. 2 VZ Zařízení pro scintilační detekci a kvantifikaci ionizujícího záření
Předmětem veřejné zakázky je dodávka nového přístrojového vybavení pro potřeby příslušných pracovišť LF MU, podrobně specifikovaná v technických podmínkách zadavatele a provedená za obchodních podmínek specifikovaných v příloze A zadávací dokumentace, tj. příslušném návrhu smlouvy a jejích přílohách.


Přílohy
- 1.4 Příloha B.doc (82.00 KB)
- 1.3.3 Položkový rozpočet - příloha č. 2 návrhu smlouvy.xls (45.50 KB)
- 1.3.2 Techn. podmínky aTechn. spec. nab. plnění - příloha č. 1 návrhu smlouvy.xlsx (2.82 MB)
- 1.3 Priloha A - Smluvní vzor (návrh smlouvy) - část č. 2 VZ.docx (80.61 KB)
- 1.3 Priloha A - Smluvní vzor (návrh smlouvy) - část č. 1 VZ.docx (80.53 KB)
- 1.2 Zadávací dokumentace.pdf (701.55 KB)
- 1.0 Výzva k podání nabídek.pdf (684.94 KB)