Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Přístroj pro přípravu tkáňových mikropolí pro LF MU
Odesílatel Marek Buriška
Organizace odesílatele Masarykova univerzita [IČO: 00216224]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 26.07.2017 09:45:02
ID ve SpSl 611087
Předmět Výzva k podání nabídek

Dobrý den,

vyzývám Vás tímto k předložení nabídky na plnění veřejné zakázky "Přístroj pro přípravu tkáňových mikropolí pro LF MU".

Veškeré informace naleznete v přiložené Zadávací dokumentaci na adrese veřejné zakázky.

S pozdravem,

Marek Buriška


Přílohy
- 1.4 Příloha B.doc (79.50 KB)
- 1.3.2 Položkový rozpočet - příloha č. 2 návrhu smlouvy.xls (36.50 KB)
- 1.3.1 Techn. podmínky a Techn. spec. nab. plnění - příloha č. 1 návrhu smlouvy.xls (43.50 KB)
- 1.3 Priloha A - Smluvní vzor (návrh smlouvy).docx (87.02 KB)
- 1.2 Zadávací dokumentace.pdf (353.89 KB)