Veřejná zakázka: Přístroj pro přípravu tkáňových mikropolí pro LF MU

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 4614
Systémové číslo VZ: P17V00000234
Spisová značka: MU-ZAK/77137/2017/544767/LF
Datum zahájení: 26.07.2017
Nabídku podat do: 08.08.2017 14:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Přístroj pro přípravu tkáňových mikropolí pro LF MU
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je dodávka nového přístroje – Přístroje pro přípravu tkáňových mikropolí pro - pro potřeby Ústavu patologie LF MU.
Předmět veřejné zakázky je dále podrobně specifikován a bude dále realizován za obchodních a technických podmínek vymezených v návrhu Smlouvy a jeho přílohách v příloze A zadávací dokumentace, které jsou nedílnou součástí této zadávací dokumentace.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s otevřenou výzvou
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 570 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Masarykova univerzita
 • IČO: 00216224
 • Poštovní adresa:
  Žerotínovo nám. 9
  601 77 Brno
 • Název oddělení: Lékařská fakulta
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60052494

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
a) v listinné podobě:
• na podatelnu Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, Kamenice 753/5, 625 00 Brno (kontaktní adresa), prostřednictvím osoby, která provádí přepravu zásilek (kurýrní služba), nebo prostřednictvím držitele poštovní licence podle zvláštního právního předpisu, nebo
• osobním podáním, po předchozí telefonické dohodě s kontaktní osobou zadavatele, kterou je Ing. Marek Buriška, na adrese: Referát veřejných zakázek, Univerzitní kampus Bohunice, pavilon A17, místnost 313, Kamenice 753/5, 625 00 Brno, tel. 549 49 3265
b) v elektronické podobě:
• elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje E ZAK na adrese veřejné zakázky elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.muni.cz)

Kontakt

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky