Public contract: Přístroj pro přípravu tkáňových mikropolí pro LF MU

Information on public contract

procurement procedure phase Awarded
Contract was awarded.
DBID: 4614
Public contract number: P17V00000234
File number: MU-ZAK/77137/2017/544767/LF
Date of commence: 26.07.2017
Time limit for tenders: 08.08.2017 14:00

Title, type and description of public contract

 • Title: Přístroj pro přípravu tkáňových mikropolí pro LF MU
 • Type of public contract: Supplies

Brief subject description:
Předmětem veřejné zakázky je dodávka nového přístroje – Přístroje pro přípravu tkáňových mikropolí pro - pro potřeby Ústavu patologie LF MU.
Předmět veřejné zakázky je dále podrobně specifikován a bude dále realizován za obchodních a technických podmínek vymezených v návrhu Smlouvy a jeho přílohách v příloze A zadávací dokumentace, které jsou nedílnou součástí této zadávací dokumentace.

Procedure type, estimated value

 • Procedure: VZMR s otevřenou výzvou
 • Public contract regime: small-scale public contract
 • Estimated value: 1 570 000 Kč without VAT

Contracting authority

 • Official name: Masarykova univerzita
 • CRN: 00216224
 • Postal address:
  Žerotínovo nám. 9
  601 77 Brno
 • Department name: Lékařská fakulta
 • Contracting authority profile identification in VVZ: 60052494

Contact address

Tenders or requests to participate submit to:
a) v listinné podobě:
• na podatelnu Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, Kamenice 753/5, 625 00 Brno (kontaktní adresa), prostřednictvím osoby, která provádí přepravu zásilek (kurýrní služba), nebo prostřednictvím držitele poštovní licence podle zvláštního právního předpisu, nebo
• osobním podáním, po předchozí telefonické dohodě s kontaktní osobou zadavatele, kterou je Ing. Marek Buriška, na adrese: Referát veřejných zakázek, Univerzitní kampus Bohunice, pavilon A17, místnost 313, Kamenice 753/5, 625 00 Brno, tel. 549 49 3265
b) v elektronické podobě:
• elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje E ZAK na adrese veřejné zakázky elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.muni.cz)

Contact

Procurement documents

Explanation, completion, changes of procurement documents

Public documents

Forms

URL links

Contract performance