Overview of public contracts

Title
Public procurement regime Procurement procedure phase Date of commence * Time limit for tenders / requests
Tiskařské služby 004-2016
below-the-threshold Awarded 13.04.2016 18.05.2016 09:00
Výměna 2 ks osbních výtahů v budově VŠ kolejí Kounicova, Brno - opakované řízení
small-scale public contract Awarded 09.04.2016 20.04.2016 10:00
Rekonstrukce malé zasedací místnosti 4.NP RMU, Žerotínovo nám. 9 – dodávka audiovizuální techniky
small-scale public contract Evaluation 07.04.2016 21.04.2016 10:00
Rekonstrukce malé zasedací místnosti 4.NP RMU, Žerotínovo nám. 9 – stavební část
small-scale public contract Evaluation 07.04.2016 21.04.2016 10:00
Pravidelné kontroly provozuschopnosti záložních zdrojů - UPS, vč. souvisejících servisních prací
below-the-threshold Awarded 05.04.2016 20.04.2016 10:00
Bezpečnostní sondy pro páteřní síť
small-scale public contract Awarded 22.03.2016 05.04.2016 11:00
Zřízení nezávislé přípojky pro objekt FF, Arne Nováka 1
small-scale public contract Awarded 15.03.2016 01.04.2016 09:00
Generální projektant CETOCOEN OP VVV – opční právo
below-the-threshold Awarded 10.03.2016 17.03.2016 17:00
Služby odpadového hospodářství pro Masarykovu univerzitu
above-the-threshold Awarded 24.02.2016 12.04.2016 10:00
Dodávky obalů pro stravovací provozy SKM MU
small-scale public contract Awarded 05.02.2016 17.02.2016 10:00
Dodávka interiérového vybavení pro projekt CARLA – 2. etapa
below-the-threshold Awarded 04.02.2016 23.02.2016 10:00
Pravidelné kontroly a zkoušky systému elektrické požární signalizace vč. souvisejících servisních prací
below-the-threshold Awarded 28.01.2016 15.02.2016 10:00
Zajištění servisních služeb pro multifunkční velkokapacitní zařízení Rektorátu MU - služby dle opčního práva 4.
below-the-threshold Awarded 15.01.2016 25.01.2016 10:00
Audit projektu DENAMIC
small-scale public contract Awarded 08.01.2016 15.01.2016 10:00
PrF – stavební úpravy kanceláří v 1.PP
small-scale public contract Awarded 06.01.2016 18.01.2016 10:00
* Date of commence for public contracts commenced before 1.10.2016