Overview of public contracts

Title
Public procurement regime Procurement procedure phase Date of commence * Time limit for tenders / requests
Rámcová dohoda na dodávky kapalného helia pro CEITEC MU (2021)
small-scale public contract Awarded 16.09.2021 29.09.2021 10:00
Dodatečná dodávka elektrických spotřebičů pro ubytovací provozy SKM MU 2021
small-scale public contract Awarded 15.09.2021 04.10.2021 10:00
PřF - úprava místností 326 a 327 v pavilonu A8 – UKB
small-scale public contract Awarded 15.09.2021 04.10.2021 11:00
Dodávka vybavení cukrárny pro menzu Vinařská, Brno
small-scale public contract Awarded 14.09.2021 30.09.2021 10:00
Gradientový thermocycler pro end-point PCR pro LF MU - opakované řízení
small-scale public contract Awarded 10.09.2021 22.09.2021 13:00
Rekonstrukce, doplnění a rozšíření systémů EKV a PZTS v pavilonech UKB
below-the-threshold Awarded 08.09.2021 24.09.2021 10:00
Obnova clusteru datových služeb centra CERIT-SC
above-the-threshold Awarded 07.09.2021 19.10.2021 10:00
EXC2115 Automatizovaná analytická linka biologických vzorků Laboratoře Analýzy Biomarkerů s technologií Orbitrap
above-the-threshold Awarded 07.09.2021 19.11.2021 10:00
Rozšíření koncových aktivních síťových prvků
small-scale public contract Awarded 06.09.2021 16.09.2021 10:00
Expozice GENETIKY
below-the-threshold Awarded 03.09.2021 04.10.2021 10:00
Rozšíření standardních výpočetních cloudových serverů
below-the-threshold Awarded 27.08.2021 14.09.2021 10:00
Dodávka zatavovacích baliček pro provoz stravovacích služeb SKM MU - opakované řízení
small-scale public contract Awarded 25.08.2021 06.09.2021 10:00
Oprava sousoší nad atikou východního průčelí - RMU
small-scale public contract Awarded 24.08.2021 10.09.2021 10:00
Rozšíření úložišť
below-the-threshold Awarded 23.08.2021 10.09.2021 10:00
Zdokumentování technologií a sítí pavilonu F1.B1_AÚ LF – Dokumentace skutečného provedení
small-scale public contract Awarded 17.08.2021 01.09.2021 11:00
* Date of commence for public contracts commenced before 1.10.2016