Overview of public contracts

Title
Public procurement regime Procurement procedure phase Date of commence * Time limit for tenders / requests
Pravidelné kontroly provozuschopnosti záložních zdrojů - UPS, vč. souvisejících servisních prací
below-the-threshold Awarded 05.04.2016 20.04.2016 10:00
Bezpečnostní sondy pro páteřní síť
small-scale public contract Awarded 22.03.2016 05.04.2016 11:00
Zřízení nezávislé přípojky pro objekt FF, Arne Nováka 1
small-scale public contract Awarded 15.03.2016 01.04.2016 09:00
Generální projektant CETOCOEN OP VVV – opční právo
below-the-threshold Awarded 10.03.2016 17.03.2016 17:00
Služby odpadového hospodářství pro Masarykovu univerzitu
above-the-threshold Awarded 24.02.2016 12.04.2016 10:00
Dodávky obalů pro stravovací provozy SKM MU
small-scale public contract Awarded 05.02.2016 17.02.2016 10:00
Dodávka interiérového vybavení pro projekt CARLA – 2. etapa
below-the-threshold Awarded 04.02.2016 23.02.2016 10:00
Pravidelné kontroly a zkoušky systému elektrické požární signalizace vč. souvisejících servisních prací
below-the-threshold Awarded 28.01.2016 15.02.2016 10:00
Zajištění servisních služeb pro multifunkční velkokapacitní zařízení Rektorátu MU - služby dle opčního práva 4.
below-the-threshold Awarded 15.01.2016 25.01.2016 10:00
Audit projektu DENAMIC
small-scale public contract Awarded 08.01.2016 15.01.2016 10:00
PrF – stavební úpravy kanceláří v 1.PP
small-scale public contract Awarded 06.01.2016 18.01.2016 10:00
Úklidové práce pro ESF MU 2016 - 2018
below-the-threshold Awarded 05.01.2016 21.01.2016 10:00
Modernizace páteřní sítě
above-the-threshold Awarded 22.12.2015 11.03.2016 10:00
AV záznamová technika pro FF MU
small-scale public contract Awarded 18.12.2015 07.01.2016 11:00
Zajištění úklidových služeb pro areály PdF MU Brno
above-the-threshold Awarded 18.12.2015 09.02.2016 10:00
* Date of commence for public contracts commenced before 1.10.2016