Dynamický nákupní systém: Dynamický nákupní systém pro reklamní předměty

Informace o dynamickém nákupním systému

fáze dynamického nákupního systému Zaveden
Lze zadávat zakázky v DNS, další dodavatelé mohou podávat žádosti o účast.

Systémové číslo DNS: P22V00000151
Spisová značka: MU-ZAK/137297/2022/1732903/RMU
DNS v režimu zákona: Ano
Evidenční číslo ve VVZ: Z2022-019341
Datum otevření: 24.05.2022
Datum zavedení: 03.08.2022 00:00
Datum ukončení: 31.12.2099 00:00
Elektronický katalog: Ne

Název a popis předmětu

 • Název: Dynamický nákupní systém pro reklamní předměty
 • Stručný popis předmětu:
  Předmětem veřejných zakázek zadávaných v DNS budou dodávky reklamních předmětů pro zadavatele a splnění dalších s tím souvisejících závazků. DNS je rozdělen na tři kategorie, které se liší předmětem plnění dílčích veřejných zakázek, které zadavatel plánuje v DNS zadávat.

  Kategorie A: Standardní reklamní předměty
  Předmětem dodávek v této kategorii budou standardní reklamní předměty. Podrobně bude předmět jednotlivých veřejných zakázek zadávaných v DNS, včetně technických, obchodních a smluvních podmínek, vymezen vždy ve výzvě k podání nabídek ve smyslu § 141 ZZVZ.

  Kategorie B: Reklamní textilie
  Předmětem dodávek v této kategorii budou standartní textilie. Podrobně bude předmět jednotlivých veřejných zakázek zadávaných v DNS, včetně technických, obchodních a smluvních podmínek, vymezen vždy ve výzvě k podání nabídek ve smyslu § 141 ZZVZ.

  Kategorie C: Udržitelné reklamní předměty
  Předmětem dodávek v této kategorii budou reklamní předměty, u nichž bude kladen důraz na materiál a výrobní proces. Tyto předměty budou vyrobeny z materiálů a způsobem, který nebude zatěžovat životní prostředí a bude podporovat důstojné pracovní podmínky. Podrobně bude předmět jednotlivých veřejných zakázek zadávaných v DNS, včetně technických, obchodních a smluvních podmínek, vymezen vždy ve výzvě k podání nabídek ve smyslu § 141 ZZVZ.

Předpokládaná hodnota

 • Předpokládaná hodnota: 15 000 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Masarykova univerzita
 • IČO: 00216224
 • Poštovní adresa:
  Žerotínovo nám. 9
  601 77 Brno
 • Název oddělení: Odbor veřejných zakázek

Adresa kontaktního místa

Nabídky a žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.muni.cz)

Kategorie DNS

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Zakázky v DNS