Předběžné tržní konzultace k veřejné zakázce "TIS – Informační systém Teiresiás"
Datum poslední změny 13.10.2020 12:02:37

Zadavatel – Masarykova univerzita, Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky – připravuje zadávací řízení na veřejnou zakázku „TIS – Informační systém Teiresiás“ (dále jen „Veřejná zakázka“). Předmětem Veřejné zakázky je návrh a realizace Informačního systému Teiresiás (TIS) v podobě rozšiřitelné webové aplikace, která zkonsoliduje a vzájemně prováže jednotlivé agendy zadavatele do jednotného systému a umožní koordinovat služby zadavatele. Součástí předmětu Veřejné zakázky je školení uživatelů TIS, zajištění jeho provozu s využitím technologické infrastruktury Masarykovy univerzity, podpora a údržba TIS, jakož i jeho další rozvoj.

Tímto si Vás dovolujeme pozvat na předběžnou tržní konzultaci ve smyslu § 33 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisu, která se uskuteční dne 12. 10. 2020 od 14:00 hod. a bude vedena online formou, prostřednictvím nástroje Microsoft Teams.

Podrobnosti týkající se konání předběžné tržní konzultace a připravované zadávací podmínky k Veřejné zakázce naleznete v přiložených dokumentech.

V případě, že máte připomínky či podněty k zadávacím podmínkám, můžete se vyjádřit v rámci dotazníku, který naleznete na tomto odkazu:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScMMPLTcYgqiXEkCFW_XK10zTATUkDoo9a8niZpasqnliiCYw/viewform

PřílohyDoplňující informace
Název Poslední změna
Dotazník 13.10.2020