Předběžné tržní konzultace k veřejné zakázce "RECETOX – integrace a rekonstrukce objektu D30 – generální dodavatel stavby"
Datum poslední změny 26.01.2022 13:42:25

Zadavatel se s ohledem na charakter předmětu veřejné zakázky rozhodl využít možnosti vést předběžné tržní konzultace ve smyslu § 33 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

PřílohyDoplňující informace
žádné doplňující informace