Předběžná tržní konzultace k VZ „BioPharma Hub Masarykovy univerzity – výběr zhotovitele stavby“
Date of last change 05.12.2022 11:29:19

Zadavatel se s ohledem na charakter, komplexnost a složitost předmětu veřejné zakázky rozhodl využít možnosti předběžných tržních konzultací ve smyslu ust. § 33 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Attachments
Name Description File name Size
PTK - informace pro dodavatele Komplexní informace o průběhu a cíli předběžné tržní konzultace, zahrnující i konkrétní dotazy zadavatele, které žádá zodpovědět od účastníků předběžné tržní konzultace. Dokument PDF 221026_BPHMU_Předběžná_tržní_konzultace.pdf 296.81 KB
Projektová dokumentace Pracovní verze projektové dokumentace pro společné povolení Archiv ZIP PD.zip 37.61 MB
Prezentace projektu BPH Prezentace zobrazovaná při předběžné tržní konzultaci registrovaným účastníkům. Dokument PDF prezentace_Biopharma_Hub.pdf 6.75 MBAdditional information
no additional information