Veřejné zakázky Masarykovy univerzity

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Masarykova univerzita
IČO: 00216224
ID profilu zadavatele ve VVZ: 60052494

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Výměna podlahových krytin v ubytovacích provozech Správy kolejí a menz MU 2021
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 18.06.2021 30.06.2021 10:00
Dodávka elektrických spotřebičů pro ubytovací provozy SKM MU 2021 - opakované řízení
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17.06.2021 28.06.2021 10:00
Dodávka vícemístného služebního vozu
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.06.2021 28.06.2021 10:00
EXC2111 Vysokotlaký chemický reaktor (autokláv)
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.06.2021 25.06.2021 10:00
EXC2106 Zařízení pro výrobu ultračisté vody (3ks)
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 11.06.2021 28.06.2021 10:00
Dodávka gastrovybavení pro VŠ menzu Veveří, Brno
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 09.06.2021 22.06.2021 10:00
část č. 2 VZ: Sterilní box pro přípravu vzorků DNA pro PCR pro Ústav lékařské genetiky a genomiky
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 08.06.2021 24.06.2021 13:00
část č. 1 VZ: Laminární box pro manipulaci s buněčnými kulturami pro Biologický ústav
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 08.06.2021 24.06.2021 13:00
PdF2 – stavební úpravy v objektu Poříčí 31 – dodávka interiéru
VZ malého rozsahu Hodnocení 08.06.2021 17.06.2021 10:00
Laminární a PCR boxy pro LF MU - jaro 2021
VZ malého rozsahu Zadávání 08.06.2021
Monitoring kvality ovzduší ve vybraných lokalitách města Brna
nadlimitní Prokazování kvalifikace 08.06.2021 12.07.2021 10:00
EXC2112 Xenonový světelný zdroj
VZ malého rozsahu Hodnocení 08.06.2021 18.06.2021 10:00
IP2021 – 2/A – Tablety pro podporu online výuky
podlimitní Příjem nabídek 07.06.2021 28.06.2021 10:00
Destičkový spektrofotometr
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 04.06.2021 25.06.2021 10:00
Zařízení pro zpracování videa ve vysokém rozlišení – digitální flipchart pro C4e – opakované řízení
VZ malého rozsahu Hodnocení 04.06.2021 18.06.2021 10:00
všechny zakázky