Veřejné zakázky Masarykovy univerzity

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Masarykova univerzita
IČO: 00216224
ID profilu zadavatele ve VVZ: 60052494

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 1.97 MB) a manuálu appletu elektronického podpisu (pdf, 862.47 KB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Analysis of DNA samples
podlimitní Příjem nabídek 20.02.2017 08.03.2017 13:00
Endoskopický videořetězec pro LF MU
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.02.2017 01.03.2017 13:00
Pedagogická fakulta MU Brno - rekonstrukce fasádního pláště
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.02.2017 27.02.2017 11:00
Pravidelné dodávky obalů a jednorázového nádobí pro stravovací provozy SKM MU
podlimitní Příjem nabídek 10.02.2017 28.02.2017 09:00
Dodávka čtyřkolky pro FF MU
VZ malého rozsahu Hodnocení 20.01.2017 03.02.2017 11:00
Dodávka a montáž interiéru Děkanátu PřF
VZ malého rozsahu Hodnocení 20.01.2017 06.02.2017 10:00
Anatomické modely pro LF MU 2017
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 18.01.2017 31.01.2017 10:00
Provádění zkoušky na sterilitu hodnoceného léčivého přípravku, mikrobiologické měření a monitorování čistého prostoru pro Farmakologický ústav LF MU – rámcová dohoda 2017
VZ malého rozsahu Hodnocení 17.01.2017 31.01.2017 13:00
Dentální virtuální 3D simulátory II
podlimitní Hodnocení 09.01.2017 02.02.2017 13:00
Úprava chodníku před vstupem do FI MU – opakované řízení
VZ malého rozsahu Hodnocení 04.01.2017 16.01.2017 11:00
Odborná periodika pro FSS - 2017
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 09.12.2016 21.12.2016 09:00
Dodávka osobního automobilu pro provozní potřeby RMU
VZ malého rozsahu Hodnocení 08.12.2016 19.12.2016 11:00
Pomocné a úklidové práce pro stravovací provoz Správy kolejí a menz Masarykovy univerzity
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 08.12.2016 19.12.2016 09:00
Služby odpadového hospodářství pro Masarykovu univerzitu - dodatek č. 2
nadlimitní V jednání 23.11.2016 19.12.2016 16:00
Rekonstrukce místností č. 521 a 522 v budově Rektorátu MU
VZ malého rozsahu Hodnocení 11.08.2016 23.08.2016 09:00
všechny zakázky