Veřejné zakázky Masarykovy univerzity

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Masarykova univerzita
IČO: 00216224
ID profilu zadavatele ve VVZ: 60052494

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka automobilu typu VAN pro ÚAM FF MU
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 22.07.2024 01.08.2024 12:00
Modernizace knihovny ESF MU - dodávka osvětlení - opakované řízení II
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19.07.2024 29.07.2024 10:00
Výkonné PC s blokátorem
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19.07.2024 02.08.2024 10:00
Elixir upgrade B (Masarykova univerzita 2024)
nadlimitní Příjem nabídek 17.07.2024 20.08.2024 10:00
Zobrazovací spektrální buněčný třídič
nadlimitní Příjem nabídek 17.07.2024 19.08.2024 13:00
Dodávky sekvenační chemie pro přístroje od výrobce Ilumina pro LF MU - rámcová dohoda 2024 - 2026
nadlimitní Příjem nabídek 17.07.2024 19.08.2024 13:00
část č. 1 VZ: Laminární box pro sterilní práci s buněčnými kulturami a tkáňovými kulturami pro Biologický ústav LF MU - výzkumná skupina Pavla Krejčího
podlimitní Příjem nabídek 16.07.2024 05.08.2024 13:00
Dodávka produktů CISCO do stávající IT infrastruktury
podlimitní Příjem nabídek 16.07.2024 01.08.2024 10:00
Systém pro přípravu ultračisté vody pro Biochemický a Farmakologický ústav LF MU – opakované řízení
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.07.2024 26.07.2024 13:00
Switche, server a síťové úložiště pro PhD studenty ECON MUNI
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 12.07.2024 29.07.2024 10:00
IT pro PhD a GPU karty pro výuku
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 12.07.2024 29.07.2024 10:00
Dodávka GMP izolátorů s příslušenstvím
nadlimitní Příjem nabídek 02.07.2024 02.08.2024 11:00
Výměna baterií použitých v UPS
VZ malého rozsahu Hodnocení 28.06.2024 16.07.2024 10:00
Multielektrodový systém
podlimitní Hodnocení 28.06.2024 18.07.2024 10:00
Upgrade hmotnostního spektrometru timsTOF Pro 2
nadlimitní Příjem nabídek 28.06.2024 12.08.2024 10:00
všechny zakázky