Veřejné zakázky Masarykovy univerzity

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Masarykova univerzita
IČO: 00216224
ID profilu zadavatele ve VVZ: 60052494

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 2.28 MB) a manuálu appletu elektronického podpisu (pdf, 862.47 KB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
FSS - Adobe - Civis, SIMU+
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 18.09.2018 01.10.2018 10:00
CP1845 Dokumentační systém
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 18.09.2018 03.10.2018 11:00
Rekonstrukce a rozšíření stávajícího systému EKV pro výukové prostory LF v UKB
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17.09.2018 02.10.2018 10:00
Mobilní nahrávací a debriefingové jednotky pro LF MU 2
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17.09.2018 01.10.2018 11:00
CP1842B Detektor pro kapalinovou chromatografii
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.09.2018 03.10.2018 09:00
Vícekomponentní siloměrná plošina
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.09.2018 27.09.2018 10:00
Dodávka simulačního celku pro umělou plicní ventilaci
nadlimitní Příjem nabídek 13.09.2018 22.10.2018 11:00
Přístup k mediální databázi 2018
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 11.09.2018 24.09.2018 10:00
Výpočetní cluster pro C4e
nadlimitní Příjem nabídek 11.09.2018 17.10.2018 10:00
Diskové pole pro FC SAN
nadlimitní Příjem nabídek 11.09.2018 12.10.2018 10:00
Ambulantní vyšetřovací mikroskop
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 11.09.2018 24.09.2018 11:00
Bezpečnostní sondy pro páteřní síť
podlimitní Příjem nabídek 11.09.2018 01.10.2018 10:00
Komunikační kampaň
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 10.09.2018 01.10.2018 10:00
Laminární boxy pro Biologický ústav LF MU
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 10.09.2018 21.09.2018 11:00
část č. 1 VZ Laminární box (biohazard) se stojanem I – část č. 1 VZ
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 10.09.2018 21.09.2018 11:00
všechny zakázky