Veřejné zakázky Masarykovy univerzity

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Masarykova univerzita
IČO: 00216224
ID profilu zadavatele ve VVZ: 60052494

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.37 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
PrF MU, výměna střešní části VZT pro kuchyň
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 24.09.2020 06.10.2020 10:00
Bezpečnostní sondy pro páteřní síť
podlimitní Příjem nabídek 24.09.2020 14.10.2020 10:00
MU - Rychlá proteinová kapalinová chromatografie (FPLC)
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 24.09.2020 05.10.2020 10:00
Licence Microsoft Select Plus pro Masarykovu univerzitu
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 24.09.2020 06.10.2020 10:00
GPU server
nadlimitní Příjem nabídek 15.09.2020 22.10.2020 10:00
Přístroj pro přípravu SingleCell sekvenačních knihoven
podlimitní Příjem nabídek 14.09.2020 01.10.2020 10:00
Servis zařízení vzduchotechniky a klimatizace v objektech Správy kolejí a menz Masarykovy univerzity - opakované řízení
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 11.09.2020 02.10.2020 09:00
Služby odpadového hospodářství MUNI 2020-2024
nadlimitní Příjem nabídek 11.09.2020 19.10.2020 10:00
EXC2017 Datové úložiště
VZ malého rozsahu Hodnocení 10.09.2020 25.09.2020 09:00
RI2003 Systém pro skenování, evidenci a semiautomatický výběr kryozkumavek
VZ malého rozsahu Hodnocení 10.09.2020 25.09.2020 11:00
Rychlý proteinový kapalinový chromatograf (2 ks)
podlimitní Hodnocení 08.09.2020 25.09.2020 10:00
Vzdělávací služby v projektu HR4MUII na MU
podlimitní Příjem nabídek 04.09.2020 02.10.2020 10:00
RI2004 Analyzátor krevního obrazu
VZ malého rozsahu Hodnocení 03.09.2020 23.09.2020 10:00
Dodávky povlečení pro ubytovací provozy SKM MU 2020 - 2021
podlimitní Hodnocení 03.09.2020 21.09.2020 09:00
Dodávky přikrývek a polštářů pro ubytovací provozy SKM MU 2020 - 2021
podlimitní Hodnocení 01.09.2020 17.09.2020 09:00
všechny zakázky