Veřejné zakázky Masarykovy univerzity

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Masarykova univerzita
IČO: 00216224
ID profilu zadavatele ve VVZ: 60052494

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 2.28 MB) a manuálu appletu elektronického podpisu (pdf, 862.47 KB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
CP1841 Bioreaktor na kultivaci sféroidů savčích buněk (2ks)
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 21.08.2018 12.09.2018 09:00
Bioreaktory
podlimitní Příjem nabídek 17.08.2018 05.09.2018 10:00
Chromatograf
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17.08.2018 28.08.2018 10:00
Dodávka hierarchického datového úložiště pro projekt CERIT-SC
nadlimitní Příjem nabídek 16.08.2018 11.10.2018 10:00
CP1843-44 Servery
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.08.2018 29.08.2018 10:00
Dodávka prvků pro realizaci pokrytí vybraných objektů Správy kolejí a menz MU Wi-Fi signálem
nadlimitní Příjem nabídek 14.08.2018 13.09.2018 11:00
Psychofyziologická měřicí a stimulační technika pro HUME lab - část 2 - tablety, kamera, stativ (3. opakování)
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.08.2018 27.08.2018 10:00
High Power Impulse Magnetron Sputtering
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.08.2018 24.08.2018 10:00
OrbiTrap/orbitální past
nadlimitní V jednání 10.08.2018 29.08.2018 10:00
CP1842 Detektor pro kapalinovou chromatografii
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 09.08.2018 23.08.2018 09:00
MiniSeq Sekvenační Systém
podlimitní Příjem nabídek 08.08.2018 24.08.2018 10:00
Stomatologické soupravy pro klinickou výuku studentů pro LF MU
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 08.08.2018 23.08.2018 11:00
Porosimetr
podlimitní Hodnocení 06.08.2018 21.08.2018 10:00
Rekonstrukce sociálního zařízení na ESF MU 2018
VZ malého rozsahu Hodnocení 02.08.2018 13.08.2018 10:00
Rozšíření sálů ÚVT 2018
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 02.08.2018 15.08.2018 10:00
všechny zakázky