Veřejné zakázky Masarykovy univerzity

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Masarykova univerzita
IČO: 00216224
ID profilu zadavatele ve VVZ: 60052494

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Simulátory, modely a trenažéry pro Kliniku dětské anesteziologie a resuscitace LF MU 2024
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19.06.2024 02.07.2024 13:00
Duální sonda pro NMR spektrometr pro industriální aplikace
podlimitní Příjem nabídek 19.06.2024 08.07.2024 10:00
Dodávka 5 kusů holterovských nahrávačů s vyhodnocovacím SW
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 18.06.2024 02.07.2024 12:00
Perfuzní set pro izolované srdce
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17.06.2024 28.06.2024 10:00
CZ2402 Laboratorní chlazená centrifuga
podlimitní Příjem nabídek 14.06.2024 15.07.2024 14:00
Hmotnostní spektrometr
nadlimitní Příjem nabídek 13.06.2024 16.07.2024 10:00
Inkubátor s H2O2 sterilizací
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.06.2024 02.07.2024 12:00
LF – Úprava pavilonu A18
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.06.2024 27.06.2024 11:00
ICT infrastruktura pro výuku na ECON MUNI
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.06.2024 25.06.2024 10:00
Laminární box pro Biologický ústav LF MU – výzkumná skupina Lenky Bešše
podlimitní Příjem nabídek 13.06.2024 02.07.2024 12:00
CO2 inkubátor pro Biologický ústav LF MU – výzkumná skupina Lenky Bešše
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.06.2024 02.07.2024 12:00
Flash chromatograf
podlimitní Příjem nabídek 13.06.2024 02.07.2024 13:00
Forenzní stanice a IT pro PhD a GPU karty pro výuku
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 12.06.2024 26.06.2024 10:00
Systém silových desek a vyhodnocovacího software pro analýzu chůze a rovnováhy
podlimitní Příjem nabídek 11.06.2024 28.06.2024 10:00
Systém pro operantní autoaplikaci návykových látek potkanům
nadlimitní Příjem nabídek 11.06.2024 15.07.2024 10:00
všechny zakázky