Veřejné zakázky Masarykovy univerzity

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Masarykova univerzita
IČO: 00216224
ID profilu zadavatele ve VVZ: 60052494

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.15 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Tracking players
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 22.02.2019 07.03.2019 13:00
Reagencie a materiál pro zajištění výroby léčivých přípravků v rámci klinického výzkumu Farmakologického ústavu LF MU - rámcová dohoda 2019 až 2021
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 21.02.2019 06.03.2019 13:00
Klávesové nástroje
podlimitní Příjem nabídek 20.02.2019 15.03.2019 10:00
Generální dodavatel staveb pro projekty OP VVV na ESF MU 2019
podlimitní Příjem nabídek 20.02.2019 11.03.2019 09:00
SCADA HW testbed pro C4e
podlimitní Příjem nabídek 19.02.2019 11.03.2019 13:00
Dodávka diskových úložišť pro CEITEC MU
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.02.2019 26.02.2019 10:00
Servis zdvihacích zařízení – Dodatek č.1
podlimitní V jednání 07.02.2019
Socha ke 100. výročí založení Masarykovy univerzity
podlimitní Příjem nabídek 30.01.2019 15.05.2019 12:00
Vysokorozlišovací hmotnostní spektrometr
nadlimitní Příjem nabídek 30.01.2019 11.03.2019 10:00
Membránový hmotnostní spektrometr pro plyny
VZ malého rozsahu Hodnocení 22.01.2019 04.02.2019 10:00
Servis a údržba multifunkčních zařízení Rektorátu MU 2018 - Dodatek č.1
podlimitní V jednání 21.01.2019
Přístroj pro měření interakce biomolekul v reálném čase
nadlimitní Hodnocení 08.01.2019 08.02.2019 10:00
Externí služby na zpracování historických dat a petrografických charakteristik hornin včetně porozity
VZ malého rozsahu Hodnocení 19.12.2018 15.01.2019 09:00
Generální projektant Studentského centra UKB a Stravovacího centra UKB
nadlimitní Hodnocení 19.12.2018 28.01.2019 10:00
Nákup souboru signalizačních dat od mobilního operátora
podlimitní Hodnocení 06.12.2018 10.01.2019 10:00
všechny zakázky