Veřejné zakázky Masarykovy univerzity

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Masarykova univerzita
IČO: 00216224
ID profilu zadavatele ve VVZ: 60052494

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 2.28 MB) a manuálu appletu elektronického podpisu (pdf, 862.47 KB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Servis Cisco 2019
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.11.2018 23.11.2018 10:00
Podpora produktů Oracle
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 12.11.2018 20.11.2018 10:00
Dodávka zahraničních periodik 2019
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 09.11.2018 19.11.2018 13:00
Dodávka simulátoru vyšetření pánve a simulátoru ultrazvukového vyšetření s online administračním a vzdělávacím systémem
podlimitní Příjem nabídek 07.11.2018 17.12.2018 11:00
Velkoformátová tiskárna pro Ateliér grafického designu a multimédií Fakulty informatiky
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 07.11.2018 20.11.2018 10:00
Diskové pole pro analýzy textových korpusů
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 07.11.2018 20.11.2018 10:00
Zvýšení dostupnosti napájení počítačů FI ve studentských výukových počítačových učebnách
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 07.11.2018 30.11.2018 10:00
Bateriový blok pro ostrovní systém
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 07.11.2018 19.11.2018 10:00
Psychofyziologická měřicí a stimulační technika pro HUME lab - část 3 - brýle pro virtuální realitu, vybavení pro sledování pohybu očí (opakování)
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 05.11.2018 19.11.2018 10:00
Pojištění profesní a provozní odpovědnosti pro Středoevropský technologický institut (CEITEC) 2019 - 2021
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 02.11.2018 16.11.2018 10:00
Úpravy zapojení NN v pavilonech UKB
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 02.11.2018 20.11.2018 09:00
Real-time cycler PCR pro Ústav patologické fyziologie LF MU
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 31.10.2018 14.11.2018 13:00
LC-MS systém (Q-TOF) + specializovaný SW
nadlimitní Příjem nabídek 30.10.2018 03.12.2018 10:00
Spektrofotometr
VZ malého rozsahu Hodnocení 29.10.2018 12.11.2018 15:00
Rekonstrukce vstupních prostor RMU, Žerotínovo nám. 9, Brno – stavební část
VZ malého rozsahu Hodnocení 22.10.2018 09.11.2018 11:00
všechny zakázky