Veřejné zakázky Masarykovy univerzity

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Masarykova univerzita
IČO: 00216224
ID profilu zadavatele ve VVZ: 60052494

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka matrací a náhradních potahů na matrace pro ubytovací provozy SKM MU 2021
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.09.2021 01.10.2021 10:00
Generátory plynů
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.09.2021 04.10.2021 10:00
Rekonstrukce vzduchotechniky menzy Veveří, Brno
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17.09.2021 30.09.2021 10:00
Rámcová dohoda na dodávky kapalného helia pro CEITEC MU (2021)
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.09.2021 29.09.2021 10:00
Dodatečná dodávka elektrických spotřebičů pro ubytovací provozy SKM MU 2021
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.09.2021 29.09.2021 10:00
PřF - úprava místností 326 a 327 v pavilonu A8 – UKB
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.09.2021 04.10.2021 11:00
Dodávka vybavení cukrárny pro menzu Vinařská, Brno
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.09.2021 30.09.2021 10:00
Přenosný ruční rentgenový spektrometr
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.09.2021 24.09.2021 10:00
Gradientový thermocycler pro end-point PCR pro LF MU - opakované řízení
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 10.09.2021 22.09.2021 13:00
Rekonstrukce, doplnění a rozšíření systémů EKV a PZTS v pavilonech UKB
podlimitní Příjem nabídek 08.09.2021 24.09.2021 10:00
Obnova clusteru datových služeb centra CERIT-SC
nadlimitní Příjem nabídek 07.09.2021 12.10.2021 10:00
Rozšíření koncových aktivních síťových prvků
VZ malého rozsahu Hodnocení 06.09.2021 16.09.2021 10:00
Expozice GENETIKY
podlimitní Příjem nabídek 03.09.2021 04.10.2021 10:00
Rozšíření standardních výpočetních cloudových serverů
podlimitní Hodnocení 27.08.2021 14.09.2021 10:00
Dodávka zatavovacích baliček pro provoz stravovacích služeb SKM MU - opakované řízení
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 25.08.2021 06.09.2021 10:00
všechny zakázky