Veřejné zakázky Masarykovy univerzity

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Masarykova univerzita
IČO: 00216224
ID profilu zadavatele ve VVZ: 60052494

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 1.98 MB) a manuálu appletu elektronického podpisu (pdf, 862.47 KB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Výměna zatemňovacích žaluzií v učebnách
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17.06.2018 28.06.2018 10:00
Vícekanálový pozemní georadar - Multichannel Ground Penetrating Radar system
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.06.2018 24.07.2018 13:00
Dodávka a montáž interiéru do Centra zahraničních studií - opakovaná výzva
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.06.2018 26.06.2018 09:00
Psychofyziologická měřicí a stimulační technika pro HUME lab - část 2 - tablety, kamera, stativ (opakování)
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.06.2018 27.06.2018 11:00
Výmalba ubytovacích a stravovacích provozů Správy kolejí a menz MU 2018
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.06.2018 26.06.2018 10:00
Upgrade a navýšení kapacity stávající SAXS kamery
nadlimitní Příjem nabídek 14.06.2018 18.07.2018 10:00
Personální sekvenátor pro CEITEC MU
nadlimitní Příjem nabídek 14.06.2018 18.07.2018 10:00
Zvýšení kapacity optické trasy Masarykovy univerzity v úseku Komenského nám. 2 – box romold Veletržní 7
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 11.06.2018 25.06.2018 10:00
UKB – stavební úpravy pavilonu A1
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 07.06.2018 22.06.2018 11:00
2D rtg detektor
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 07.06.2018 10.07.2018 10:00
Softwarové programy ESRI
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 07.06.2018 15.06.2018 10:00
Automatický systém na měření CO2 substrátu
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 06.06.2018 19.06.2018 09:00
UKB – stavební úpravy pavilonů A11 a A36
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 06.06.2018 21.06.2018 11:00
Podpora provozu portálu JobCheckin
VZ malého rozsahu Hodnocení 05.06.2018 15.06.2018 10:00
Rozšíření clusteru datových služeb
nadlimitní Příjem nabídek 01.06.2018 04.07.2018 10:00
všechny zakázky