Veřejné zakázky Masarykovy univerzity

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Masarykova univerzita
IČO: 00216224
ID profilu zadavatele ve VVZ: 60052494

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 1.97 MB) a manuálu appletu elektronického podpisu (pdf, 862.47 KB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Bezpečnostní sondy pro páteřní síť
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 26.05.2017 06.06.2017 10:00
Hlubokomrazící boxy pro LF MU 2017
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 26.05.2017 09.06.2017 12:00
Kapalinový chromatograf s detekcí diodovým polem
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 26.05.2017 09.06.2017 13:00
Rekonstrukce šaten v objektu Tělocvična pod Hradem
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 24.05.2017 05.06.2017 10:00
Dodávka interiéru pro šatny v objektu Tělocvična pod Hradem
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 24.05.2017 05.06.2017 10:00
Technický dozor investora pro rekonstrukci objektu FF, Joštova 13
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 24.05.2017 08.06.2017 10:00
Dodávka a instalace interiérového vybavení v rámci projektu SIMU+ na ESF MU - etapy 1, 3, 4
nadlimitní Příjem nabídek 23.05.2017 28.06.2017 10:00
část č. 3 VZ Rutinní invertovaný mikroskop s fluorescenčním modelem
podlimitní Příjem nabídek 19.05.2017 07.06.2017 13:00
část č. 5 VZ Stolní optické mikroskopy pro výuku praktických cvičení
podlimitní Příjem nabídek 19.05.2017 07.06.2017 14:00
část č. 6 VZ Fluorescence ke stávajícímu invertovanému mikroskopu
podlimitní Příjem nabídek 19.05.2017 07.06.2017 14:00
část č. 4 VZ Mikroskopické zobrazovací zařízení
podlimitní Příjem nabídek 19.05.2017 07.06.2017 14:00
část č. 2 VZ Obnova/digitalizace mikroskopického výukového systému
podlimitní Příjem nabídek 19.05.2017 07.06.2017 13:00
část č. 1 VZ Mikroskopický systém analýzy obrazu pro mFISH/mBAND
podlimitní Příjem nabídek 19.05.2017 07.06.2017 13:00
Mikroskopy pro LF MU 2017
podlimitní Příjem nabídek 19.05.2017 07.06.2017 13:00
Záložní zdroj pro napájení serverovny na ESF MU
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 18.05.2017 31.05.2017 10:00
všechny zakázky