Veřejné zakázky Masarykovy univerzity

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Masarykova univerzita
IČO: 00216224
ID profilu zadavatele ve VVZ: 60052494

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 1.97 MB) a manuálu appletu elektronického podpisu (pdf, 862.47 KB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
SIMU+ FSS - TEIRESIÁS, stavební práce
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.01.2018 31.01.2018 10:00
Zajištění pravidelného pozáručního servisu kryosond NMR spektrometrů pro CEITEC MU
podlimitní Příjem nabídek 14.01.2018 30.01.2018 09:00
Preservation tank
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 28.12.2017 22.01.2018 12:00
Projektant pro rekonstrukci kotelny SKM, koleje Sladkého
VZ malého rozsahu Hodnocení 27.12.2017 15.01.2018 10:00
Datové a výpočetní servery pro CEITEC
podlimitní Hodnocení 22.12.2017 16.01.2018 10:00
MU – rekonstrukce a dostavba historického areálu Filozofické fakulty, Arna Nováka, Brno – Sjednocení SLP systémů a integrace do BMS v areálu FF, budova F
podlimitní Hodnocení 21.12.2017 16.01.2018 10:00
PC a periferie - rámcová dohoda 2017
nadlimitní Příjem nabídek 21.12.2017 23.01.2018 10:00
Stopped-flow spektropolarimetr pro LF MU
podlimitní Příjem nabídek 21.12.2017 18.01.2018 13:00
MU – rekonstrukce a dostavba historického areálu Filozofické fakulty, Arna Nováka, Brno – dodávka AVT
nadlimitní Příjem nabídek 14.12.2017 24.01.2018 11:00
Hypoxická stanice II
VZ malého rozsahu Hodnocení 11.12.2017 22.12.2017 09:00
Dodávka virtualizačních serverů pro IBA LF MU II
VZ malého rozsahu Hodnocení 07.12.2017 18.12.2017 13:00
CP1718 Přístroj pro měření nepřímé kalorimetrie
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 04.12.2017 18.12.2017 11:00
Hmotnostní spektrometr pro CEITEC MU
nadlimitní Vyhodnoceno 01.12.2017 08.01.2018 13:00
Odborná periodika pro FSS - 2018
VZ malého rozsahu Hodnocení 30.11.2017 11.12.2017 10:00
CP1715 Termokamera pro snímání povrchové teploty lidského těla
VZ malého rozsahu Hodnocení 30.11.2017 04.01.2018 09:00
všechny zakázky