Veřejné zakázky Masarykovy univerzity

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Masarykova univerzita
IČO: 00216224
ID profilu zadavatele ve VVZ: 60052494

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 1.97 MB) a manuálu appletu elektronického podpisu (pdf, 862.47 KB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Rekonstrukce výměníkových stanic Jaselská a Gorkého
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 23.02.2018 14.03.2018 10:00
Modernizace spektrometru FHR 1000
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 23.02.2018 09.03.2018 09:00
Generální dodavatel stavby Komplexního simulačního centra MU II
nadlimitní Příjem nabídek 20.02.2018 28.03.2018 10:00
Iontové zdroje k hmotnostnímu spektrometru
podlimitní Příjem nabídek 16.02.2018 16.03.2018 10:00
Projektant vybudování půdních vestaveb PřF
podlimitní Příjem nabídek 08.02.2018 27.02.2018 10:00
Dodávka 35mm vybavení promítací kabiny
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 07.02.2018 12.03.2018 10:00
Dodávka výpočetního klastru pro projekt OP VVV LINDAT/CLARIN
VZ malého rozsahu Hodnocení 07.02.2018 22.02.2018 10:00
Rámcová dohoda na dodávky dusíku pro CEITEC MU
VZ malého rozsahu Hodnocení 06.02.2018 22.02.2018 10:00
SIMU+ FSS – dodávka interiérového vybavení
VZ malého rozsahu Hodnocení 05.02.2018 16.02.2018 10:00
System for head movements and eye movements measurement
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 31.01.2018 20.02.2018 10:00
část 1 - ACADEMIC RESTAURANT
nadlimitní Příjem nabídek 26.01.2018 28.02.2018 09:00
Zajištění služeb kuchařů pro stravovací provozy Správy kolejí a menz MU
nadlimitní Příjem nabídek 26.01.2018 28.02.2018 13:00
část 2 - Akademická menza, menza Veveří a menza Vinařská
nadlimitní Příjem nabídek 26.01.2018 28.02.2018 09:00
Zajištění pomocných a úklidových služeb pro stravovací provozy Správy kolejí a menz MU
nadlimitní Příjem nabídek 26.01.2018 28.02.2018 09:00
Pokročilá mikroskopie - Inkubační komora pro Leica konfokální mikroskop s řízenou atmosférou + úpravy optiky
podlimitní Hodnocení 25.01.2018 19.02.2018 10:00
všechny zakázky