Veřejné zakázky Masarykovy univerzity

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Masarykova univerzita
IČO: 00216224
ID profilu zadavatele ve VVZ: 60052494

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 1.98 MB) a manuálu appletu elektronického podpisu (pdf, 862.47 KB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Rekonstrukce kotelny v objektu SKM, Sladkého 13, Brno
podlimitní Příjem nabídek 23.04.2018 14.05.2018 10:00
PdF výměna oken 2018, Poříčí 7, Brno
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 23.04.2018 04.05.2018 11:00
Dodávka a instalace samoobslužných knižních skenerů do knihovny na ESF MU
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19.04.2018 04.05.2018 10:00
MU – rekonstrukce a dostavba historického areálu Filozofické fakulty, Arna Nováka, Brno – Aktivní síťové prvky
podlimitní Příjem nabídek 19.04.2018 10.05.2018 10:00
IT pro podporu výuky ve studentských laboratořích
nadlimitní Příjem nabídek 18.04.2018 25.05.2018 10:00
Servery a úložiště pro Fakultu informatiky
nadlimitní Příjem nabídek 17.04.2018 24.05.2018 10:00
Vysoce citlivá vodou chlazená kamera včetně objektivu a komory pro stabilizaci pracovních podmínek - upgrade stávajícího systému
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.04.2018 02.05.2018 10:00
Výměna koberců v Ústřední knihovně FF MU
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.04.2018 04.05.2018 13:00
Rámcová dohoda na dodávky kapalného helia pro CEITEC MU
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.04.2018 26.04.2018 13:00
UKB - Rekonstrukce MaR - ILBIT a pavilon Z
podlimitní Příjem nabídek 11.04.2018 03.05.2018 11:00
Dodávka a zprovoznění vakuové stanice v UKB
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 11.04.2018 02.05.2018 09:00
Pravidelné dodávky kapalného dusíku a související nájem odpařovací stanice v UKB
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 11.04.2018 19.04.2018 13:30
Výměna venkovních jednotek NMR spektrometrů (opakování)
VZ malého rozsahu Hodnocení 11.04.2018 25.04.2018 10:00
MUNI AV Technologie pro Filozofickou fakultu – budova B2
podlimitní Příjem nabídek 10.04.2018 26.04.2018 15:00
Projektant vybudování půdních vestaveb PřF II
podlimitní Příjem nabídek 10.04.2018 27.04.2018 10:00
všechny zakázky