Veřejné zakázky Masarykovy univerzity

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Masarykova univerzita
IČO: 00216224
ID profilu zadavatele ve VVZ: 60052494

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 1.97 MB) a manuálu appletu elektronického podpisu (pdf, 862.47 KB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Hypoxická stanice
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.11.2017 04.12.2017 09:30
Luminometr
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.11.2017 04.12.2017 09:00
CP1725 Univerzální vakuový systém pro zpracování biologických vzorků
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.11.2017 01.12.2017 09:00
Tiskárny, multifunkční zařízení a skenery – rámcová dohoda 2017
nadlimitní Příjem nabídek 16.11.2017 19.12.2017 10:00
MU – rekonstrukce a dostavba historického areálu Filozofické fakulty, Arna Nováka, Brno – dodávka interiérového vybavení a orientačního systému
nadlimitní Příjem nabídek 16.11.2017 18.12.2017 10:00
MU – rekonstrukce a dostavba historického areálu Filozofické fakulty, Arna Nováka, Brno – dodávka interiérového vybavení pro děkanát (část 2)
podlimitní Příjem nabídek 16.11.2017 07.12.2017 10:00
MU – rekonstrukce a dostavba historického areálu Filozofické fakulty, Arna Nováka, Brno – dodávka interiérového vybavení a orientačního systému (část 1)
nadlimitní Příjem nabídek 16.11.2017 18.12.2017 10:00
Chovný systém pro laboratorní ryby a obojživelníky
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.11.2017 27.11.2017 09:30
Dodávka datových uložišť a switchů pro Správu kolejí a menz MU
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.11.2017 27.11.2017 09:00
Zahraniční periodika ve formě online přístupu pro LF MU pro rok 2018
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.11.2017 28.11.2017 14:00
Fluorometer 2
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.11.2017 27.11.2017 10:00
Servis AVT v budově A FI MU
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.11.2017 30.11.2017 13:30
Dodávka nového systému pro kapilární elektroforézu (CE) s bezkontaktně vodivostním detektorem (CCD)
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.11.2017 27.11.2017 09:00
Dodávka virtualizačních serverů pro IBA LF MU
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.11.2017 28.11.2017 13:00
Dodatečná dodávka elektrických spotřebičů pro ubytovací provozy SKM MU
VZ malého rozsahu Hodnocení 13.11.2017 22.11.2017 09:00
všechny zakázky