Veřejné zakázky Masarykovy univerzity

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Masarykova univerzita
IČO: 00216224
ID profilu zadavatele ve VVZ: 60052494

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základní specifikaci jednotlivých VZ a případně k dodatečným informacím a zadávací dokumentaci, je-li poskytována neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 9/2011 Sb., kterou se stanoví podrobnější podmínky týkající se elektronických nástrojů a úkonů učiněných elektronicky při zadávání veřejných zakázek a podrobnosti týkající se certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce a manuálu appletu elektronického podpisu.

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Typ dle předp. hodnoty Fáze zadávacího řízení Počátek běhu lhůt Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka gastro zařízení pro stravovací provozy SKM MU
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 30. 04. 2016 10. 05. 2016 08:00
Pravidelné dodávky mycích prostředků pro stravovací provozy Správy kolejí a menz MU
podlimitní Příjem nabídek 29. 04. 2016 16. 05. 2016 10:00
Rekonstrukce sociálního zařízení v 1. NP PdF MU, Poříčí 9, Brno
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 28. 04. 2016 13. 05. 2016 10:00
Projektant SIMU+ FF
podlimitní Příjem nabídek 28. 04. 2016 13. 05. 2016 13:00
Úpravy posluchárny P106 na ESF MU
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 26. 04. 2016 10. 05. 2016 10:00
Projektant ESF+
podlimitní Příjem nabídek 21. 04. 2016 09. 05. 2016 11:00
Doplnění chlazení pavilonu A 34 UKB – opakované řízení
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20. 04. 2016 04. 05. 2016 10:00
Mytí vnějších a vnitřních oken v UKB
VZ malého rozsahu Hodnocení 19. 04. 2016 29. 04. 2016 10:00
Notebooky - rámcová smlouva 2016
nadlimitní Příjem nabídek 18. 04. 2016 07. 06. 2016 10:00
Projektant SIMU+ TEIRESIÁS
podlimitní Příjem nabídek 16. 04. 2016 03. 05. 2016 10:00
Pohřební služby pro LF MU
VZ malého rozsahu Hodnocení 15. 04. 2016 27. 04. 2016 13:00
Dodávka serverů a diskového pole do UKB
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 14. 04. 2016 25. 04. 2016 13:30
SKM – Výměna kotlů kotelně MU na Veveří 29
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14. 04. 2016 02. 05. 2016 10:00
Tiskařské služby 004-2016
podlimitní Posouzení předběžných nabídek 13. 04. 2016 29. 04. 2016 09:00
Tonery a náplně do tiskáren 004-2016
nadlimitní Posouzení předběžných nabídek 13. 04. 2016 29. 04. 2016 09:00
všechny zakázky