Veřejné zakázky Masarykovy univerzity

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Masarykova univerzita
IČO: 00216224
ID profilu zadavatele ve VVZ: 60052494

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 1.97 MB) a manuálu appletu elektronického podpisu (pdf, 862.47 KB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Rozšíření koncových aktivních síťových prvků
podlimitní Příjem nabídek 17.10.2017 02.11.2017 10:00
Počítač částic pro LF MU
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.10.2017 24.10.2017 13:00
Dodávka baterií do UKB
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.10.2017 25.10.2017 11:30
AC1710 Mikrovlnný rozkladný systém
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.10.2017 26.10.2017 10:00
AC 1701 Hmotnostní detektor na bázi trojitého kvadrupólu ve spojení s kapalinovým chromatografem
nadlimitní Příjem nabídek 13.10.2017 10.11.2017 10:00
Rozšíření stohovatelných přepínačů
podlimitní Příjem nabídek 11.10.2017 27.10.2017 10:00
Nukleární magnetická rezonance
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 11.10.2017 26.10.2017 11:00
CP1721 Bioimpedanční analyzátor (InBody 770)
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 09.10.2017 23.10.2017 10:00
FC přepínače
VZ malého rozsahu Hodnocení 03.10.2017 12.10.2017 10:00
Pořízení cívek pro magnetické rezonance – CEITEC MU
VZ malého rozsahu Hodnocení 25.09.2017 10.10.2017 11:00
Laminární a PCR boxy pro CEITEC MU
VZ malého rozsahu Hodnocení 25.09.2017 10.10.2017 10:00
CP1703 Pipetovací robot s automatickým rozpoznáním jednotlivých krevních frakcí
nadlimitní Příjem nabídek 21.09.2017 24.10.2017 10:00
Seismic registration instrumentation
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 20.09.2017 09.10.2017 10:00
Dodávka interiéru pro jídelnu PrF
VZ malého rozsahu Hodnocení 15.09.2017 26.09.2017 10:00
Upgrade NMR spektrometru pro CEITEC MU
nadlimitní Hodnocení 13.09.2017 16.10.2017 10:00
všechny zakázky