Veřejná zakázka: Snížení energetické náročnosti bloků vysokoškolských kolejí Vinařská v Brně

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 101
Systémové číslo: P10V00000076
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 60049280
Počátek běhu lhůt: 28.08.2010
Nabídku podat do: 11.10.2010 12:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Snížení energetické náročnosti bloků vysokoškolských kolejí Vinařská v Brně
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je provedení díla v rozsahu, způsobem, ve lhůtách a jakosti specifikovaných v této zadávací dokumentaci a jejích přílohách.

Veřejná zakázka se dělí na dvě části: část A (výměna vnějších otvorových výplní) a část B (vypracování realizační projektové dokumentace a provedení stavebních úprav spojených se zateplením objektů, sanací lodžií a souvisejících prací). Uchazeč je oprávněn podat nabídku na obě části veřejné zakázky, nebo pouze na jednu část. Uchazeč v návrhu smlouvy o dílo (příloha A zadávací dokumentace) vyplní nabídkovou cenu za část (části) veřejné zakázky, na kterou podává nabídku.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 33 000 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Masarykova univerzita
 • IČO: 00216224
 • Poštovní adresa:
  Žerotínovo nám. 9
  601 77 Brno
 • Název oddělení: Odbor veřejných zakázek
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60052494

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Nabídky se podávají v listinné podobě; ostatní dokumenty prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.muni.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky