Veřejná zakázka: Portál JobCheckin, MU

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 3834
Systémové číslo: P15V00000452
Spisová značka: MU-ZAK/75020/2015/265284/RMU
Počátek běhu lhůt: 17.10.2015
Nabídku podat do: 29.10.2015 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Portál JobCheckin, MU
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí služeb spočívajících zejména ve vytvoření online portálu JobCheckIn, tj. vytvoření softwarového kódu v příslušném programovacím jazyce, včetně grafických prvků, instalace online portálu JobCheckIn v prostředí zadavatele a poskytování služeb spočívajících ve správě, provozní podpoře a údržbě online portálu JobCheckIn po dobu 12 po sobě jdoucích měsíců od převzetí portálu zadavatelem. Portál JobCheckIn je online portál, který cíleně propojuje studenty zadavatele se zaměstnavateli za účelem zprostředkování zaměstnání. Portál JobCheckIn je databázovým systém, který vyhodnocuje data a určuje vhodnost studentů/absolventů pro vyhledávané pracovní pozice zaměstnavatelů. Cílem této veřejné zakázky je vytvořit efektivní nástroj zadavatele pro komunikaci se zaměstnavateli v oblasti recruitmentu a nástroj pro zvýšení uplatnitelnosti studentů zadavatele na trhu práce.

Podrobně je předmět veřejné zakázky vymezen obchodními a technickými podmínkami, které jsou uvedeny v přílohách zadávací dokumentace.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s otevřenou výzvou
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 700 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Masarykova univerzita
 • IČO: 00216224
 • Poštovní adresa:
  Žerotínovo nám. 9
  601 77 Brno
 • Název oddělení: Odbor veřejných zakázek
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60052494

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Nabídky v listinné podobě se podávají na podatelnu Rektorátu Masarykovy univerzity, Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno. Nabídky v elektronické podobě se podávají prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK na adrese veřejné zakázky: https://zakazky.muni.cz/vz00003834.

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky