Veřejná zakázka: CEITEC Workshop 2/2015

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 4002
Systémové číslo: P15V00000619
Spisová značka: MU-ZAK/111265/2015/302098/CEITEC-CŘS
Počátek běhu lhůt: 31.10.2015
Nabídku podat do: 13.11.2015 13:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: CEITEC Workshop 2/2015
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem této veřejné zakázky je poskytnutí cateringových služeb v rámci akce s názvem „CEITEC Workshop 2/2015“ pořádané zadavatelem dne 1. 12. 2015 v prostorách Hvězdárny a planetária Brno a zajištění splnění dalších s tím souvisejících závazků za zadavatelem specifikovaných podmínek.
V úvodu akce se uskuteční Slavnostní zakončení projektu, na něž jsou pozváni představitelé Ministerstva školství, města Brna a Jihomoravského kraje, dále zástupci regionálních vědeckovýzkumných institucí, univerzit vč. děkanů vybraných fakult a také tisk. Ve svém dalším průběhu je pak workshop určen pracovníkům CEITEC, přičemž hlavní náplní akce jsou vědecké přednášky a setkání zaměstnanců a vědců z CEITEC s účastí světově uznávaných vědců.
Podrobný popis předmětu veřejné zakázky je uveden zejména v příloze č. 1 zadávací dokumentace, Specifikace požadovaného plnění a cenová kalkulace.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s otevřenou výzvou
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 100 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Masarykova univerzita
 • IČO: 00216224
 • Poštovní adresa:
  Žerotínovo nám. 9
  601 77 Brno
 • Název oddělení: Centrální řídící struktura projektu CEITEC
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60052494

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
adresu Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno nebo prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.muni.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Ostatní zprávy k zakázce

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky