Veřejná zakázka: Vývoj kariérního portálu pro VŠ

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Vyhodnoceno
Hodnocení je ukončeno, probíhá výběr dodavatele a uzavření smlouvy.
DBID: 5823
Systémové číslo: P20V00000219
Spisová značka: MU-ZAK/130082/2020/1208839/RMU
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 31.07.2020
Nabídku podat do: 21.08.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Vývoj kariérního portálu pro VŠ
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí služeb spočívajících zejména ve vytvoření multiuniverzitního kariérního portálu, sloužícího zapojeným univerzitám jako nástroj pro propojování jejich studentů, případně i absolventů se zaměstnavateli regionálními i celorepublikovými a poskytování servisních služeb spočívajících ve správě, provozní podpoře a údržbě online portálu po dobu 24 po sobě jdoucích měsíců od převzetí portálu zadavatelem

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 2 479 338 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Masarykova univerzita
 • IČO: 00216224
 • Poštovní adresa:
  Žerotínovo nám. 9
  601 77 Brno
 • Název oddělení: Odbor veřejných zakázek
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60052494

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.muni.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy