Veřejná zakázka: Kancelářský nábytek a nábytek do výukových místností pro LF MU - jaro 2024

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 7187
Systémové číslo: P24V00000143
Spisová značka: MU-ZAK/144539/2024/2392004/LF
Datum zahájení: 29.04.2024
Nabídku podat do: 13.05.2024 13:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Kancelářský nábytek a nábytek do výukových místností pro LF MU - jaro 2024
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je dodávka kancelářského nábytku a nábytku pro výukové místnosti pro příslušná pracoviště LF MU.
Předmět této veřejné zakázky je dále podrobně specifikován a bude dále realizován za obchodních a technických podmínek vymezených v návrhu Smlouvy v příloze A zadávací dokumentace, které jsou nedílnou součástí této zadávací dokumentace.
Veřejná zakázka je rozdělena na části. Části veřejné zakázky představují jednotlivé položky – typy požadovaného plnění uvedené v dokumentu „Technická specifikace věcí a položkový rozpočet“, který tvoří přílohu č. 1 návrhu smlouvy (1 položka seznamu = 1 samostatná část veřejné zakázky). Položka může mít i více dílčích podpoložek – více různých typů plnění)
Účastník je oprávněn podat svou nabídku na jednu část (položku) této veřejné zakázky nebo na více částí (položek) této veřejné zakázky nebo na všechny části (položky) této veřejné zakázky.
Smlouva pro každou jednotlivou část VZ (položku) bude uzavřena vždy s tím účastníkem, jehož nabídka bude na základě hodnotících kritérií vybrána jako nejvhodnější pro příslušnou část VZ (položku). Předpokládá se, že s každým účastníkem bude uzavřena vždy nejvýše jedna smlouva. V konečném důsledku může smlouva s jedním účastníkem zahrnovat i více částí VZ (položek), tj. jeden účastník může být dodavatelem více částí VZ (položek).

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s otevřenou výzvou
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 177 500 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Brno-město

Zadavatel

 • Úřední název: Masarykova univerzita
 • IČO: 00216224
 • Poštovní adresa:
  Žerotínovo nám. 9
  601 77 Brno
 • Název oddělení: Lékařská fakulta
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60052494

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje E ZAK na adrese veřejné zakázky elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.muni.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Ostatní zprávy k zakázce

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy